VIII Jornada Tecnica de la Societat Catalana dImmunologia


Imatge

Pòster: 1

Autors: Àlex Soriano Martínez 1,2,3,4; Maria Martínez González 1,2,3,4; Mireia Fonolleda Ramboux 1,2,3,4; Aina Teniente Serra 1,2,3,4; Eva Martínez Cáceres 1,2,3,4; Bibiana Quirant Sánchez 1,2,3,4

Temàtica: Metodologia