10e Congres Societat Catalano-Balear de Fisioterapia


Imatge

Pòster: 1

Autors: [Pavlou P.1 ; Mumith A.2; Barrett MD.3; Thurston B.4 ; Garrett SJW.5; Cabanas M.6]

Àmbit: Diplomatura/Grau Fisioteràpia

Imatge

Pòster: 2

Autors: Carlos López de Celis; José Miguel Tricás Moreno; Vanessa González Rueda; Martín Eusebio Barra López; Ana Domínguez Cobo; Elena Bueno Gracia.

Àmbit: Diplomatura/Grau Fisioteràpia

Imatge

Pòster: 3

Autors: Carlos López de Celis; José Miguel Tricás Moreno; María Orosia Lucha López; Pablo Fanlo Mazas; Vanessa González Rueda; Martín Eusebio Barra López

Àmbit: Diplomatura/Grau Fisioteràpia

Imatge

Pòster: 4

Autors: Mireia Relats Vilageliu, Noelia Serrano Domínguez, Maider Sanchez Padilla, Vanesa Bayo Tallon

Àmbit: Diplomatura/Grau Fisioteràpia

Imatge

Pòster: 6

Autors: Vanessa González Rueda; Edurne Villar Mateo; Carlos López de Celis; Martín Eusebio Barra López; Núria Domene Guinart; Miguel Malo Urries

Àmbit: Diplomatura/Grau Fisioteràpia

Imatge

Pòster: 8

Autors: Imma Altés Alañà; Pere Carrasco Romero

Àmbit: Estudiant Fisioteràpia

Imatge

Pòster: 9

Autors: Noelia Serrano Domínguez; Mireia Relats Vilageliu; Vanesa Bayo Tallón; Maider Sánchez Padilla

Àmbit: Diplomatura/Grau Fisioteràpia

Imatge

Pòster: 10

Autors: Ester Poblet Romeo; Marta Romeu Ferran; Rosa Maria Nogués Llort; Montserrat Giralt Batista; Maria del Carme Casajuana Briansó; Glòria Bernal Alarcón

Àmbit: Diplomatura/Grau Fisioteràpia