XIII Congres de la Societat Catalana Immunologia

Pòster