XlX Simposi de la Societat Catalana Urologia

Pòster