22a Reunio Anual de la Societat Catalana de Pediatria

Pòster