19a. Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria

Pòster